Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 29/2023 od 16.3.2023. godine

Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za NATO
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje sprovođenja i izvještavanje o Programu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023 i realizaciju akcionog plana za njegovo sprovođenje
Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027. godina
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izradi i održavanju katastra nepokretnosti
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda
Pravilnik o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – Cjenovnik
Odluka o razrješenju izvršne direktorice u Regulartnoj agenciji za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (broj: 23/911-3)
Rješenja o postavljenju tumača (broj: UPI-05-109/22-1632-1; broj: UPI-05-109/23-86-1; broj: UPI-05-109/23-31-1; broj: UPI-05-109/23-27-1; broj: UPI-05-109/22-1380-1; broj: UPI-05-109/23-28-1)

Izvor: sajt Službenog lista CG