Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 32/2023 od 22.3.2023. godine

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o bližoj sadržini i načinu uspostavljanja evidencije parcela poljoprivrednog zemljišta
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za unošenje bilja i biljnih proizvoda koji predstavljaju neprihvatljiv rizik od štetnih organizama
Program fitosanitarnih mjera za 2023. godinu
Program mjera bezbjednosti i kvaliteta hrane i hrane za životinje za 2023. godinu
Liste štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom

Izvor: sajt Službenog lista CG