Naslovna Besplatni propisi Crne Gore

Besplatni propisi Crne Gore

Besplatno dostupni osnovni i prečišćeni tekstovi propisa Crne Gore sa zadnjim izmenama i dopunama preuzetih iz elektronskog pravnog izdanjaING-PRO PROPISINET.ME. Opcije – veze članova propisa sa primerima sudske prakse, i pravnih mišljenja, kao i veze ka izvornim tekstovima izmena i dopuna dostupne su samo pretplatnicima ovog izdanja.

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o zaštiti depozita

Zakon o uslugama

Zakon o nasljeđivanju

Zakon o gimnaziji

Zakon o vodama

Zakon o reviziji

Zakon o sudovima

Zakon o prekršajima

Zakon o putnim ispravama

Zakon o strancima

Zakon o notarima

Porodični zakon

Zakon o stečaju