Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 33/2023 od 22.3.2023. godine

Rješenje o konačnoj raspodjeli sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2022. godinu
Pravilnik o dodjeli godišnje nagrade Agencije za nadzor osiguranja
Uputstvo o postupku provjere ispunjenosti uslova za učešće privrednih subjekata registrovanih u Crnoj Gori za učešće u nabavkama za potrebe Sjeverno-atlantskog saveza
Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za drugi kvartal 2023. godine
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izgledu i sadržaju obrazaca i načinu izdavanja isprava za stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu, azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara
Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
Odluka o razrješenju zamjenice člana i imenovanju članice i zamjenika članice Državne izborne komisije
Odluka o izboru dva člana Komisije za vrednovanje projekata dostavljenih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta
Rješenje o razrješenju Odbora direktora HTP „Miločer“ d.o.o. Budva
Rješenje o imenovanju Odbora direktora HTP „Miločer“ d.o.o. Budva
Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave za inspekcijske poslove
Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za inspekcijske poslove
Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija

Izvor: sajt Službenog lista CG