Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 35/2023 od 27.3.2023. godine

Uredba o dopunama Uredbe o procjeni vrijednosti i utvrđivanju naknade za oduzetu imovinu
Odluka o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje za otuđenje nepokretnosti – razmjenu sa d.o.o. „Sava Trans“, Cetinje
Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu obračuna zarade i naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad
Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2023. godini
Granski kolektivni ugovor o izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture
Odluke o prestanku funkcije državnoj tužiteljki u Višem državnom tužilaštvu i Vrhovnom državnom tužilaštvu u Podgorici (TS broj 151/2023; TS broj 177/23)
Statut Agencije za nadzor osiguranja
Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za vršenje stručnih poslova u vezi sa medicinskim sredstvima

Izvor: sajt Službenog lista CG