Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 38/2023 od 5.4.2023. godine

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje STS 10/04 kV – 160 kVa “Rudnice II” sa priključnim DV 10 kV, KO Jugovo, Opština Pljevlja
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje TS 35/10 kV, 2×8 MVA “Volođa” sa uklapanjem u 35 kV mrežu, KO Pljevlja, Opština Pljevlja
Odluka o izradi strateške procjene uticaja izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Veliki pijesak”, Opština Bar na životnu sredinu
Odluka o izradi strateške procjene uticaja izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar na životnu sredinu
Odluka o izradi strateške procjene uticaja izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Berane na životnu sredinu
Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o načinu ovjere potpisa, rukopisa i prepisa
Pravilnik o tehničkim uslovima koje treba da ispunjavaju mjesta za prvu prodaju ulovljene ribe i drugih morskih organizama i uslovima i načinu prodaje
Rješenja o izdavanju licence za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti (Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica; Institut za strateške studije i projekcije, Podgorica; Istorijski institut Univerziteta Crne Gore, Podgorica; Fakultet za mediteranske studije Univerziteta Adriatik, Tivat; Fakultet za menadžment Univerziteta Adriatik, Herceg Novi; Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica; NVU Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Podgorica; Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore, Nikšić)
Rješenje o upisu u Registar investicionih fondova
Statut Komisije za antidoping
Rješenja o postavljenju, razrješenju, imenovanju, prestanku mandata i određivanju (Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore; Ministarstvo kulture i medija; Javna ustanova Centar savremene umjetnosti Crne Gore; Koordinaciono tijelo za praćenje i upravljanje politikom prevencije i suzbijanja nepravilnosti u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije (Afcos mreža); Uprava za inspekcijske poslove; Uprava policije)

Izvor: sajt Službenog lista CG