Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 46/2019 od 7.8.2019. godine

„Službeni list CG“, br. 46/2019

PDF fajl možete preuzeti i potom pregledati u Adobe Acrobat Reader-u. Po otvaranju fajla, klikom na ikonu “Bookmark“, koja se nalazi na gornjoj levoj strani, otvaraju se pojedinačne stavke iz sadržaja glasila. Ukoliko pregledate tekstove putem pretraživača Chrome, stavke sadržaja možete pogledati klikom na ikonu “Bookmark“ koja se nalazi na gornoj desnoj strani.

Izvor: sajt Službenog lista CG