Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 48/2023, od 8.5.2023. godine.

„Službeni list CG“, br. 48/2023

Izvor: sajt Službenog lista CG