Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 54/2020 od 8.6.2020. godine

„Službeni list CG“, br. 54/2020

Izvor: sajt Službenog lista CG