Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 60/2020 od 21.6.2020. godine

„Službeni list CG“, br. 60/2020

Izvor: sajt Službenog lista CG