Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 65/2021, od 18.6.2021. godine.

„Službeni list CG“, br. 65/2021

Izvor: sajt Službenog lista CG