Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 65/2022, od 21.6.2022. godine.

„Službeni list CG“, br. 65/2022

Izvor: sajt Službenog lista CG