Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 66/2023 od 30.6.2023.

Ukaz o dodjeli Medalje za zasluge Giuseppe Cavo Dragone (broj: 16/23-605/3-01)
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje pristupnog puta do izlazne stanice „Kuk“ – žičare Kotor – Lovćen
Naredba o zabrani unošenja bilja radi sprečavanja unošenja i širenja štetnog organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima za unos pošiljki proizvoda životinjskog porijekla i hrane za kućne ljubimce koju unose putnici kao ličnu pošiljku
Pravilnik o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu
Pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara
Pravilnik o načinu i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje van Crne Gore
Odluka o izmjenama Statuta Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica

Izvor: sajt Službenog lista CG