Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 71/2023 od 12.7.2023. godine:

Program korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji načina vrednovanja ponuda
Pravilnik o obrascu prijave za kvalifikaciju u postupku javnih nabavki
Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih “Edukativni centar Arhimed”, Podgorica
Odluka Ustavnog suda CG U-VII br. 19/23 kojom se usvaja žalba podnosioca Izborne liste „SDP – Za našu kuću“, izjavljena protiv Rješenja Državne izborne komisije, broj 839/2 od 21. juna 2023. godine i ukida Rješenje Državne izborne komisije, broj 839/2 od 21. juna 2023. godine