Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 76/2023 od 27.7.2023. godine:

Ukaz o dodjeli Ordena crnogorske zastave II stepena
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika
Pravilnik o raspodjeli sredstava iz Fonda za podršku talenata
Odluka Ustavnog suda CG U-I br. 2/23 i 4/23 kojom se ukidaju odredbe člana 7b stav 1, člana 7f stav 1, člana 7h st. 2, 4. i 5. i člana 24a Zakona o Predsjedniku Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 42/18 i 140/22) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadama za rad Komisije za tržište kapitala – Cjenovnika

Izvor: sajt Službenog lista CG