Pravilnik o visini naknada za izdavanje operativne licence, certifikata, odobrenja i dozvola u vazdušnom saobraćaju
Pravilnik o metodologiji rada-unutrašnje revizije u javnom sektoru
Pravilnik o metodologiji sagledavanja kvaliteta rada unutrašnje revizije u javnom sektoru
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu
Pravilnik o korišćenju vazdušnog prostora i operativnih procedura u vezi sa navigacijom zasnovanoj na navigacionim performansama (PBN)

Izvor: sajt Službenog lista CG