Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 78/2020 od 30.7.2020. godine

„Službeni list CG“, br. 78/2020

Izvor: sajt Službenog lista CG