Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 79/2023 od 4.8.2023. godine:

Uredba o izmjeni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
Odluke o davanju prethodne saglasnosti Prijestonici Cetinje i opštini Herceg Novi radi otuđenja nepokretnosti
Odluka o izmjeni Odluke o specijalnom dodatku
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Bolivarskoj Republici Venecueli
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na djelovanja Ruske Federacije kojima se destabilizuje situacija u Ukrajini
Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju stambene politike Crne Gore do 2034. godine
Odluka o usklađivanju mjesečnih novčanih primanja korisnika prava iz boračke i invalidske zaštite
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje osnovnih materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama

Izvor: sajt Službenog lista CG