Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 80/2023 od 8.8.2023. godine:

Odluka o imenovanju savjetnice Predsjednika Crne Gore za održivi razvoj
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu životinja
Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite
Rješenje o upisu u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
Odluke o prestanku sudijske funkcije
Odluke o izboru (Osnivni sud u Ulcinju; Osnovni sud u Bijelom Polju)
Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o vođenju Registra članova Inženjerske komore Crne Gore
Rješenja o određivanju, prestanku, postavljenju, razrješenju, imenovanju, produženju i izboru (Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava; Uprava za kapitalne projekte; Javna ustanova Centar savremene umjetnosti Crne Gore; Javna ustanova Muzej savremene umjetnosti Crne Gore; Uprava prihoda i carina; Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore; Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Podgorici; Centar za sprovođenje zakona u jugoistočnoj Evropi (SELEC-u); Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore; Ministarstvo kulture i medija; Društvo sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ – Nikšić; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ Podgorica; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Uprava policije; Ministarstvo ekonomskog razvoja; Javna ustanova Zavod za geološka istraživanja; „Montenegro bonus“ D.O.O. Cetinje; „Monte put“ D.O.O. Podgorica; Agencija za civilno vazduhoplovstvo; Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja; „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica

Izvor: sajt Službenog lista CG