Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 89/2022, od 5.8.2022. godine.

„Službeni list CG“, br. 89/2022

Izvor: sajt Službenog lista CG