Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 90/2022, od 12.8.2022. godine.

„Službeni list CG“, br. 90/2022