Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 95/2022, od 26.8.2022. godine:

Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Odluka o izmjeni Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja
Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa