Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 99/2022, od 8.9.2022. godine:

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi rekonstrukcije regionalnog puta, dionica Čekanje – Čevo – Riđani, Prijestonica Cetinje
Naredba o izmjenama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Ispravka Rješenja o standardu zanimanja tehničar/tehničarka obrade metala rezanjem na CNC mašinama
Rješenja o postavljenju tumača
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za ekonomsku i kulturnu diplomatiju u Ministarstvu vanjskih poslova
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Generalnog direktorata za međunarodno pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
Rješenje o određivanju vršiteljke dužnosti generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova
Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za Evropsku uniju u Ministarstvu vanjskih poslova