Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

Ukaz o proglašenju Zakona o računanju vremena

Proglašavam​​ Zakon o računanju vremena, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 13. maja 2024. godine.

Broj: 011/24-734/2-01

Podgorica, 17. maj 2024. godine

Predsjednik Crne Gore,

Jakov Milatović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Petoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2024. godini, dana 13. maja 2024. godine, donijela je

Zakon o računanju vremena

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG", br. 48/2024 od 24.5.2024. godine, a stupio je na snagu 1.6.2024.

Član 1

U Crnoj Gori važi vrijeme koje odgovara univerzalnom koordinisanom vremenu (UTC), uvećanom za jedan čas (srednjoevropsko zonsko vrijeme).

Član 2

U odnosu na vrijeme iz člana 1 ovog zakona, u periodu od posljednje nedjelje u mjesecu martu do poslednje nedjelje u mjesecu oktobru primjenjuje se​​ ljetnje računanje vremena.

Ljetnje računanje vremena počinje u nedjelju u 02​​ h​​ 00 min 00​​ s, tako što se vrijeme pomjeranjem časovnika za jedan čas unaprijed računa kao 03​​ h​​ 00 min 00​​ s.

Ljetnje računanje vremena završava se u nedjelju u 03​​ h​​ 00 min 00​​ s, tako što se vrijeme pomjeranjem časovnika za jedan čas unazad računa kao 02​​ h​​ 00 min 00​​ s.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", broj 20/06).

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-1/24-1/4

EPA 176 XXVIII

Podgorica, 13. maj 2024. godine

Skupština Crne Gore 28. saziva

Predsjednik,

Andrija Mandić, s.r.