Pomoćnica direktora Monstata Snežana Remiković kaže da za predstojeći popis stanovništva nedostaje 500 popisivača, ali poručuje i da je Uprava za statistiku spremna za taj proces, koji bi trebalo da počne 30. novembra.

„Shodno Uredbi koju je Vlada usvojila, donesena je odluka da Popis počinje 30. novembra. Uprava za statistiku kao profesionalan organ postupa shodno zakonima i uredbama tako da tu što se nas tiče nema dileme“, poručila je Remiković u Jutarnjem programu TVCG.

Kako navodi Remiković, procjena Monstata je bila da je za popis potrebno 3.800 popisivača.

„Sada raspolažemo sa oko 3.300 popisivača. Evidentno je da tih popisivača nedostaje u Budvi, Tivtu, Podgorici, Cetinju, Kotoru i Šavniku“, kazala je Remiković.

Jedna od strategija je, kako kaže, da se zbog nedostatka popisivača produži trajanje popisa.

Kako navodi u procesu popisa predviđeno je da instruktori kontrolišu popisivače, državni instruktori kontrolišu instruktore i popisivače, a Monstat koordinira popis.

„Od političkih partija je tražen monitoring unosa podataka i kontrola od strane građana“, kazala je Remiković.

Biće, kako ističe, urađen i softver gdje će svaki građanin moći da provjeri unesene podatke. Pored toga dupla popisnica omogućava da se vjerodostojnost podatka potvrdi, a kao takva samo je dio popisnog procesa u Crnoj Gori.

„Ako neko utvrdi da je nešto drugačije u bazi, utvrđivaće se odgovornost popisivača ili operatera koji je izvršio unos podataka“, navela Remiković.

Komentarišući eventualni bojkot popisa, Remiković je rekla da građanima treba ukazati na značaj popisa, a da bi bojkot značio da podaci popisa nijesu dovoljno precizni.

„Ako nam je cilj dobrobit društva i razvoj države treba da učestvujemo u popisu i doprinosimo što tačnijim podacima na osnovu kojih će se donositi odluke“, naglasila je Remiković.

Ona je i podsjetila da su građani dužni da odgovore na sva pitanja, a kada je riječ o pitanjima koja se tiču nacije, vjere i jezika odgovor „nije se izjasnilo lice“ smatra se tačnim odgovorom.

Ako popisivačni nikoga ne nađu u stanu, kako pojašnjava Remiković, ostavljaju obavještenje koje sadrži i vrijeme ponovnog dolaska i broj telefona popisivača.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija