Na osnovu člana 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list CG“, 41/2018),

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
daje na javnu raspravu
NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA
i upućuje

JAVNI POZIV

građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima.

Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona o unutrašnjim poslovima mogu se dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, br. 22 Podgorica, kao i na e-mail: hermin.sabotic@mup.gov.me i marijana.vico@mup.gov.me

Javna rasprava o Nacrtu zakona o unutrašnjim poslovima, trajaće 25 dana  od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portalu e-uprave.

Izvor: sajt Ministarstva unutrašnjih poslova
Naslov: Redakcija