Uprava prihoda saopštila je da su obveznici fiskalizacije koji se bave gotovinskim transakcijama, prije prelaska na sistem elektronske fiskalizacije, u obavezi da izvrše defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa.

„Uprava prihoda podsjeća obveznike fiskalizacije koji se bave gotovinskim transakcijama da je prije prelaska na sistem elektronske fiskalizacije potrebno izvršiti defiskalizaciju postojećih poreskih registar kasa, odnosno očitavanje fiskalne memorije, shodno Uredbi o bližem postupku očitavanja fiskalne memorije poreske registar kase“, saopštila je Poreska uprava.

U skladu sa odredbama Uredbe, donijete na osnovu Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga koja je stupila na snagu 1. januara postupak defiskalizacije vrši se uz obavezno prisustvo ovlašćenog službenika Uprave prihoda i poreskog obveznika čija se kasa očitava.

„Obveznik fiskalizacije koji je evidentiranje prometa vršio u skladu sa Uredbom o poreskoj registar kasi („Službeni list CG“, broj 31/14), dužan je da do 1. juna kasu preda ovlašćenom servisu, radi očitavanja stanja fiskalne memorije i da o tome obavijesti Upravu prihoda“, navode iz Poreske uprave.

Izvor: sajt RTCG
Naslov: Redakcija