Unija poslodavaca (UPCG) predložila je Vladi i Nacionalnom koordinacionom tijelu za borbu protiv zaraznih bolesti inovirani set mjera u cilju podrške održivosti preduzeća i očuvanja radnih mjesta.

Upravni odbor UPCG je, u okviru mjera institucionalnog okvira, predložilo da se u Odbor za podršku privredi, koje se pod okriljem NKT-a bavi pitanjima očuvanja ekonomskih aktivnosti, likvidnosti preduzeća i očuvanja radnih mjesta uključiti predstavnike UPCG i reprezentativnih sindikata.

Iz Unije su, u okviru mjera finansijske i kreditne podrške, predložili da se obezbijede garancije države do 50 odsto iznosa kredita preduzećima kojima je zabranjen rad shodno privremenim mjerama ili im je značajno smanjen obim poslovanja, što bi uticalo na poslovne banke da mogu kreirati povoljnije kreditne linije, sa nižim kamatnim stopama, uz lakaše odobravanje kredita.

“Investiciono-razvojni fond (IRF) bi trebalo da napravi korekciju kamatnih stopa za postojeće zajmove na nivo od 0,5 odsto do 1,2 odsto u odnosu na stepen ugroženosti konkretnog preduzeća, kao i da IRF i komercijalne banke obezbijede produžetak moratorijuma na otplatu kreditnih obaveza za kompanije, shodno trajanju krize”, navodi se u saopštenju.

Takođe bi trebalo obezbijediti izvore i opredijeliti sredstva bespovratne podrške za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u ugroženim sektorima, s ciljem da im se osigura obrtni kapital potreban za prevazilaženje problema likvidnosti u periodu nakon ukidanja privremenih mjera.

UPCG je, u okviru poreskih mjera, predložila da se obezbijedi odlaganje rokova za podnošenje poreskih prijava i rokova za plaćanje dospjelih poreskih obaveza, kao i plaćanje obaveza po osnovu svih vrsta poreza, uključujući i doprinose na lična primanja, nastalih stupanjem na snagu privremenih mjera, uz mogućnost plaćanja do 24 rate.

“Preduzetnicima i kompanijama kojima je privremenim mjerama zabranjen rad ili kod kojih je usljed tih mjera došlo do smanjenja poslovnih aktivnosti i pada prihoda više od 50 odsto, trebalo bi subvencionisati zarade u iznosu minimalne zarade i osloboditi ih obaveze plaćanja poreza i doprinosa na zarade, za vrijeme važenja te mjere”, navodi se u saopštenju.

UPCG je predložila da se preduzetnicima i kompanijama kojima je usljed privremenih mjera smanjen obim poslovnih aktivnosti uz pad prihoda 20 odsto do 50 odsto, subvencioniše zarada u iznosu minimalne zarade i obezbijedi odloženo plaćanje poreza i doprinosa na 24 mjesečne rate, nakon isteka privremenih mjera.

“Smanjenu stopu poreza na dodatu vrijednost (PDV) od sedam odsto trebalo bi proširiti na promet usluga smještaja ili smještaja s uslugom pripremanja i usluživanja hrane, bezalkoholnih negaziranih pića i vode u hotelima ili objektima slične namjene, a takođe bi trebalo privremeno smanjiti stope poreza i doprinosa na zarade i ukinuti obavezu uplate ostalih doprinosa koji prate isplatu zarada, za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti i privremenih mjera i šest mjeseci nakon toga”, smatraju u Uniji.

Takođe bi trebalo osloboditi preduzeća iz sektora turizma i ugostiteljstva plaćanja lokalnih komunalnih taksi i naknada, kao i naknada za korišćenje privremenih objekata u zoni morskog dobra za ovu godinu. Za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti i najmanje dva mjeseca nakon ukidanja privremenih mjera Vlade, kontrole koje obavlja Poreska uprava (PU) trebalo bi ograničiti na izricanje upozorenja i opomena, te obustaviti obračun kamate na dospjele poreske obaveze do ukidanja privremenih mjera.

“Predlaže se da se omogući reprogram/odlaganje obaveza prema javnim preduzećima i lokalnim samoupravama, kao i izvrši njihovo smanjenje srazmerno trajanju vanrednih okolnosti i privremenih mjera, te tako utvrđene primjenjivati i u periodu od šest mjeseci nakon ukidanja mjera”, rekli su iz UPCG.

Kao trajnu mjeru, trebalo bi izmijeniti Zakon o PDV-u i uvede obaveza plaćanja PDV-a po naplaćenoj realizaciji, i to počevši od 1. aprila za isporuke koje su realizuju poslije 1. aprila.

“Sve obveznike bi trebalo osloboditi plaćanja članskog doprinosa turističkim organizacijama za ovu godinu, kao i omogućiti da se, uz konsultacije sa predstavnicima preduzeća i lokalne uprave, sačini model multirateralne kompenzacije i pozove na izmirenje međusobnih obaveza između firmi, te između firmi i države i organa lokalne samouprave”, dodaje se u saopštenju.

UPCG je, u okviru mjera radno-pravnih odnose, predložila da se suspenduju odredbe Opšteg kolektivnog ugovora o obavezi isplate 70 odsto naknade zarade zaposlenog i time obezbijedi direktna primjena odredbe Zakona o radu o isplati 60 odsto naknade zarade usljed prekida obavljanja djelatnosti.

“Trebalo bi subvencionisati naknade zarada poslodavcima za zaposlene kojima je određena mjera samoizolacije ili karantina, kao i poslodavcima koji su obezbijedili odsustvo sa rada roditeljima djece mlađe od 11 godina. Predlog je da se omogući poslodavcima da po skraćenoj proceduri uvedu nepuno radno vrijeme, uz srazmjerno smanjenje zarade za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti”, rekli su iz UPCG.

U Uniji su rekli da su sigurni da će poslodavci uraditi sve što je u njihovoj moći da, u datim okolnostima, sačuvaju radna mjesta i održivost sopstvenih kompanija, a zatim i pruže pun doprinos zajedničkom cilju očuvanja nacionalnih interesa.

“Međutim, ovo je trenutak kada se, u najtežim okolnostima, sučavamo sa brojnim problemima i kada se svi moramo složiti da naš regulatorni okvir nema potreban nivo fleksibilnosti. Vjerujemo da će svi akteri društva, shodno svojoj ulozi, kada prođu ove okolnosti, biti spremni na hitan dijalog, te ukidanja velikog broja parafiskalnih nameta koji suviše opterećuju privredu”, naveli su iz UPCG.

Iz Unije su rekli da podržavaju Vladu u realizaciji mjera zaštite građana Crne Gore od novog koronavirusa. Prvi predlog mjera UO UPCG je usvojio 17. marta, u cilju pravovremenog djelovanja i ublažavanja posljedica koronavirusa po privredu, a dodatne mjere su kreirane na osnovu zahtjeva i potreba članstva UPCG.

“Cijenimo da će Vlada imati u vidu da je inovirani predlog mjera UO UPCG zapravo kontinuitet aktivnosti UPCG, koji daje širok pregled realnih potreba i očekivanja privrednog sektora od kreatora politika i donosioca odluka. U tom smislu, UPCG očekuje da će Vlada i nadležna tijela s dužnom pažnjom uvažiti takve predloge te, u odnosu na predložene, usvojiti upravo one mjere za koje procijeni da su najurgentnije i predstavljaju konkretne mehanizme pomoći i podrške privredi u novonastalim okolnostima”, zaključuje se u saopštenju.