U organizaciji Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja, 22.03.2021. godine, predstavljen je portal Registra nameta.

Na događaju su pored ministra ekonomskog razvoja mr Jakova Milatovića, govorili i Marija Šuković, šefica Sekretarijata, državna sekretarka u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Mila Kasalica, generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović i konsultantkinja za ekonomska pitanja, SCC Ana Stojanović.

„Ovaj projekat je jako važan, posebno sa aspekta Vlade Crne Gore jer omogućava snažnu transparentnost koja se ogleda u tome da tačno znamo koje namete imamo u zemlji“, naglasio je ministar Milatović.

On je dodao da ovaj Registar služi kao giljotina propisa zbog mogućnosti eliminisanja određenih propisa koji više nisu validni, a istovremeno pomaže da se smislenije vodi razgovor i unutar Vlade i sa privatnim sektorom u određivanju koji su to propisi koje u narednom periodu mogu na neki način da biti uklonjeni ili unaprijeđeni, a sve u cilju poboljšanja poslovnog ambijenta u zemlji.

„Naša dužnost je da smanjimo namete na mjeru potrebnog i neophodnog, a da sa druge strane povećamo kvalitet javnih dobara, odnosno servisa koje pružamo i građanima i privredi. Ta optimalnost je upravo zadatak ove Vlade i siguran sam da ćemo napraviti veliki progres u nekom narednom periodu“, rekao je ministar Milatović.

Uspostavljanje Registra je aktivnost inicirana od strane javnog i privatnog sektora, a dodatno prepoznata kao prioritet u vrijeme početka COVID-19 pandemije. Osnovni cilj kreiranja Registra je centralizacija podataka o nametima koji se naplaćuju u Crnoj Gori, na državnom i lokalnom nivou, a u cilju pojednostavljenja procesa poslovanja i povećanja transparentnosti.

„Registar nameta i javno-privatni dijalog su ono što će biti zvijezde vodilje ukupnog tima Vlade Crne Gore, posebno ministarstava koja su posvećena ekonomiji. Opterećenost privrednika nametima je ogromna i ovo predstavlja cilj koji mora da se mijenja postepeno i u korist ekonomskog razvoja Crne Gore“, dodala je Mila Kasalica, državna sekretarka u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

„Registar je dobar primjer koliko je važno da privreda i država sarađuju i da zajedno nalaze rešenja koja će olakšati poslovanje u zemlji, omogućiti privredi da bolje radi i tako još više doprinese ekonomskom razvoju“, ocijenila je Jelena Ćirković, koordinatorka SCC i drugih EBRD projekata.

„Cilj prezentacije je da predstavimo portal na kojem se nalazi baza podataka, odnosno nameta koji se naplaćuju u Crnoj Gori i na lokalnom i na nacionalnom nivou. Ovo je dobar primjer aktivnosti koju su i privatni i javni sektor prepoznali kao važnu za unapređenje poslovnog ambijenta i u tom pravcu doprinijeli da se uspješno i realizuje“, ukazala je Marija Šuković, šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost.

Registar je dostupan na adresi www.javninameti.gov.me i trenutno je u bazi 2.306 nameta, odnosno gotovo 28.000 razvrstanih nameta koji su unijeti iz preko 800 zakona i podzakonskih akata. Dodatna vrijednost Registra je i prva verzija baze licenci koja daje podatke o nametima koje je potrebno platiti u cilju dobijanja određene licence, ali i identifikovanje preko 400 propisa koje treba staviti van snage, od kojih je za 80 to već i urađeno.

Tokom procesa izrade Registra postojala je kontinuirana komunikacija sa partnerima iz privatnog i javnog sektora i odlična saradnja sa predstavnicima opština. Na prezentaciji je najavljeno da će se, u cilju obezbjeđivanja efikasnog funkcionisanja Registra, na sjednici Savjeta za konkurentnost ovog mjeseca, formirati Radna grupa za pripremu Predloga zakona o registru nameta.

Prezentacija je privukla veliki broj prisutnih koji su iskazali interesovanje za podatke i funkcije Registra nameta i razumjeli značaj njegove izrade. SCC će nastaviti sa ažuriranjem Registra do njegovog preuzimanja od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kako bi građani, privreda i javni sektor imali na jednom mjestu uvijek validne podatke o svim nametima.

Na prezentaciji je zaključeno da je realizacija ovog projekta od velikog značaja i predviđeni su svi koraci kako bi se obezbijedilo da Registar bude sistemski prepoznat kao alat za unapređenje poslovnog ambijenta.

Izvor: sajt Vlade