Ukaz o opozivu sa dužnosti izvanredne i opunomoćene ambasadorke Crne Gore u Republici Sjevernoj Makedoniji
Uredba o izmjenama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
Uredba o dopuni Uredbe o Vladi Crne Gore
Uredba o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o zastupniku Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
Uredba o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika
Odluka o obrazovanju Savjeta za vladavinu prava
Odluka o obrazovanju Komisije za unapređenje modaliteta jačanja međusobnih odnosa Crne Gore i Republike Italije u oblasti rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne politike
Odluka o dopunama Poslovnika Vlade Crne Gore
Odluka o obrazovanju Međuresorske radne grupe za izradu analize o stalnim i privremenim radnim tijelima koje je obrazovala Vlada Crne Gore
Odluka o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2024. godinu
Odluka o obrazovanju Radnog tima za strategiju razvoja sjevera Crne Gore
Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2024. godinu
Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Savez Mjanmara
Naredba o načinu uplate javnih prihoda

Izvor: sajt Službenog lista CG