Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
Odluka o utvrđivanju osnovne i doplatne liste ljekova
Odluka o izmjeni odluke o obrazovanju Komisije za unapređenje modaliteta jačanja međusobnih odnosa Crne Gore i Republike Italije u oblasti rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne politike
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima za obrazovanje, sastav i način rada socijalno-ljekarskih komisija
Odluke o prestanku sudijske funkcije (broj: 01-2931/23-2; broj: 01-47/24-1)
Odluka o prestanku funkcije državne tužiteljke (TS broj 807/2023-1)
Odluka o izboru zamjenice izvršnog direktora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (broj: 24/230-2)

Izvor: sajt Službenog lista CG