Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 100/2022, od 12.9.2022. godine:

Odluka o usklađivanju penzija i novčanih naknada od 1. septembra 2022. godine
Odluka o usklađivanju vrijednosti penzije za jedan lični bod od 1. septembra 2022. godine
Odluka o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. septembra 2022. godine
Odluka o usklađivanju osnova za određivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. septembra 2022. godine
Odluka o vanrednom usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. januara i od 1. septembra 2022. godine
Odluka o obrazovanju Nacionalnog savjeta za analizu i praćenje sigurnosti snabdijevanja energijom i energentima
Rješenja o postavljenju tumača