Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 11/2023 od 27.1.2023. godine

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje, odnosno produženje licence za ovlašćenog ispitivača za polaganje vozačkog ispita, sadržaju licence i sadržaju i načinu vođenja evidencije o izdatim licencama
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za realizaciju projekta “Toplifikacija Pljevalja, za čista i topla Pljevlja”
Rješenje o upisu u Registar političkih partija
Statut Komisije za tržište kapitala
Odluka o izmjenama Poslovnika o radu Državne izborne komisije
Izmjene i dopune Crnogorskog obrazovnog računovodstvenog standarda CORS-1
Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Višeg suda u Bijelom Polju
Odluka o prestanku sudijske funkcije sutkinji Vrhovnog suda Crne Gore
Odluka o prestanku sudijske funkcije sutkinji Osnovnog suda u Bijelom Polju
Odluka o izboru sudija Apelacionog suda Crne Gore
Odluka o izboru sudija Osnovnog suda
Odluka o izboru predsjednika Osnovnog suda u Kotoru
Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama