Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 130/2022 od 1.12.2022. godine:

Odluka o izboru predsjednika i članova Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 27. saziva
Zaključci o prihvatanju i neprihvatanju (Izvještaja o aktivnostima vezanim za regulisane komunalne djelatnosti u 2021. godini, Izvještaja o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2021. godinu; Posebnog izvještaja „Položaj djece u domovima učenika/internatima u Crnoj Gori“; Posebnog izvještaja „Uticaj mjera za sprečavanje širenja virusa COVID-19 na mentalno zdravlje djece u Crnoj Gori“; Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2021. godinu, sa Izvještajem o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2021. godinu; Godišnjeg Izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2021. godinu sa Godišnjim izvještajem o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola u 2021. godini
Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade pripadniku/ci Vojske Crne Gore za vrijeme učešća u sastavu snaga Sjevernoatlantskog saveza u svrhu odgovora na krize
Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti
Pravilnik o bližem načinu izbora stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uzimanja uzoraka hrane i metodama laboratorijskih ispitivanja kontaminenata u hrani
Uputstvo o načinu izračunavanja ekvivalenta subvencije i kamatne stope povraćaja
Odluka o određivanju naknade za priključenje na distributivni sistem električne energije i utvrđivanje visine naknade za priključenje (sa Odlukom o odobravanju)
Kolektivni ugovor Sekretarijata Inženjerske komore Crne Gore
Granski kolektivni ugovor o izmjenama Granskog kolektivnog ugovora za zdravstvenu djelatnost