Sadržaj “Službenog lista CG“, br. 143 od 22.12.2022. godine

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“, opština Zeta
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Mahala“, opština Zeta i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu vršenja službene kontrole hrane neživotinjskog porijekla i hrane za životinje neživotinjskog porijekla
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o posebnim uslovima za plastične materijale i predmete koji dolaze u kontakt sa hranom
Odluke o prestanku sudijskih funkcija
Rješenja o postavljenju tumača