“Službeni list Crne Gore”, br. 16/2023 od 10.2.2023. godine

Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije zbog sajber napada koji predstavljaju prijetnju Evropskoj uniji i njenim državama članicama
Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Rožaje na životnu sredinu
Odluka o izradi strateške procjene uticaja Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Brajići – Opštine Budva i Bar na životnu sredinu
Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Mahala”, Opština Zeta na životnu sredinu
Odluka o izradi strateške procjene uticaja izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Sutomore – centar Opština Bar na životnu sredinu
Odluka o izradi Strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak na životnu sredinu
Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zone A, B i C” u Glavnom gradu – Podgorica na životnu sredinu
Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Pobrežje – zona G” u Glavnom gradu – Podgorica na životnu sredinu
Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja na životnu sredinu
Odluka o izradi strateške procjene uticaja Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat na životnu sredinu
Pravilnik o obrascima za sprovođenje postupaka javnih nabavki
Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
Rješenje o ukidanju Rješenja direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo o izdavanju Operativne licence Airways Scenic-u d.o.o Podgorica
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju ponude u postupku javne nabavke
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu i postupku izbora domaćina za održavanje planinskih staza