Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 21/2023 od 24.2.2023. godine

Odluka o izmjeni Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Ulcinj i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana
Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Kazahstan
Odluka o privremenom oslobađanju od pribavljanja vize za državljane Republike Jermenije
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Pravilnik o sprovođenju postupka napredovanja u više policijsko zvanje
Odluka o obezbjeđivanju pouzdane provjere autentičnosti klijenta i zajedničkim i sigurnim otvorenim standardima komunikacije
Rješenja o postavljenju tumača (broj: UPI-05-109/22-1328-1; broj: UPI-05-109/22-1330-1; broj: UPI-05-109/22-1287-1; broj: UPI-05-109/22-1369-1; broj: UPI-05-109/22-1287-1; broj: UPI-05-109/22-1300-1; broj: UPI-05-109/22-1322-1)