Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 23/2023 od 1.3.2023. godine

Odluke o izboru sudije Ustavnog suda Crne Gore (broj: 00-74/23-2/1; broj: 00-74/23-2/2; broj: 00-74/23-2/3)
Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Nagoji – Japan
Pravilnik o Listi usaglašenih standarda za građevinske proizvode
Rješenja o prestanku, imenovanju, postavljenju i određivanju (Direktorat za informatiku i analitičko-statističke poslove; Ministarstvo sporta i mladih; Javna ustanova Prirodnjački muzej Crne Gore; Javna ustanova Muzički centar Crne Gore; Javna ustanova Nacionalna biblioteka Crne Gore; Javna ustanova centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore; Uprava za statistiku; Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo; Uprava za kapitalne projekte; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak; Ministarstvo rada i socijalnog staranja; Direktorat za socijalno staranje i dječju zaštitu)