Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 25/2021, od 5.3.2021. godine.

„Službeni list CG“, br. 25/2021

Izvor: sajt Službenog lista CG