Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 36/2023 od 29.3.2023. godine

Odluke o davanju prethodne saglasnosti (Opštini Rožaje za otuđenje nepokretnosti)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki
Lista aktivnih supstanci dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja za 2023. godinu
Pravilnik o novčanim kaznama i periodičnim kaznenim plaćanjima koje izriče Evropska komisija

Izvor: sajt Službenog lista CG