Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 37/2023 od 31.3.2023. godine

Uredba o izmjenama Uredbe o načinu rada sistema brze razmjene informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik
Odluka o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
Odluka o organizovanju Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore
Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog i sadnog materijala na GMO za 2023. godinu
Program kontrolnog ispitivanja sadnog materijala za 2023. godinu
Program kontrolnog ispitivanja matičnih stabala sadnog materijala za 2023. godinu
Program kontrolnog ispitivanja sjemenskog materijala za 2023. godinu
Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju
Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole
Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o okvirnim mjerilima rada za određivanje potrebnog broja sudija i državnih službenika i namještenika u sudu
Metodologija za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
Metodologija o izmjenama i dopunama Metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije
Metodologija o dopunama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije
Metodologija o dopunama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
Metodologija o dopunama Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije
Pravila o dopunama Pravila za korekcije cijena i naknada

Izvor: sajt Službenog lista CG