Sadržaj “Sl. lista CG“, br. 75/2023 od 26.7.2023. godine:

Uredba o broju miritelja i arbitara i visini nagrade za rad i naknade troškova u postupku mirnog rješavanja radnih sporova
Odluka o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2026. godina
Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2023/2024. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore
Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2023/2024. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore
Pravilnik o izgledu, tehničkim karakteristikama, vrsti materijala, načinu nošenja i rokovima trajanja službene uniforme policijskih službenika
Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Srednja stručna škola Bijelo Polje
Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi Auto-škola „AŠ Drum“, Rožaje
Ispravka Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite i zdravlja na radu
Ispravka Rješenja o postavljenju sudskog vještaka

Izvor: sajt Službenog lista CG