Vlada Crne Gore je u četvrtak 30. aprila, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Trenutni razvoj epidemiološke situacije izazvane pojavom zarazne bolesti novog koronavirusa, ukazao je na potrebu bližeg uređivanja ponašanja stanovništva, poslodavaca i drugih subjekata u određenim situacijama, u skladu sa epidemiloškim indikacijama i propisivanje odgovarajućih mjera radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. U cilju dosljedne primjene ovog zakona, bilo je neophodno propisati i odgovarajuće kaznene odredbe i kazne u slučaju nepoštovanja propisanih obaveza.Imajući u vidu značaj zakonskih mjera, propisano je stupanje na snagu ovog zakona danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Izvor: sajt Vlade CG