Državni revizor Omer Markišić

Poslovni događaji u računovodstvu evidentiraju se na osnovu vjerodostojne dokumentacije kojom se bilježi sadržaj poslovnog događaja, te vrijeme i mjesto njegovog nastanka.

Dokumentacija može biti:

  • interna i eksterna,
  • izvorna i izvedena i
  • prema poslovnim procesima

Poslovna dokumentacija se kreira u računovodstvene i poreske svrhe.