Postupak za iseljenje može da se pokrene tužbom pred nadležnim parničnim sudom. Postupak iseljenja u određenim okolnostima može da se inicira i kroz upravni postupak kod opštinskog organa uprave nadležnog za komunalne i stambene poslove (iseljenje iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade). Tužba radi iseljenja koja se podnosi sudu predstavlja zapravo zahtjev tužioca za povraćaj stvari od držaoca. To je svojinska reivindikaciona tužba kojom vlasnik zahtijeva povraćaj individualno određene stvari od držaoca. Ovom tužbom vlasnik – nedržalac od nevlasnika – držaoca zahtijeva predaju u državinu stvari na kojoj ima pravo svojine. Tužilac mora da dokaže da je vlasnik stvari, a potrebno je dokazati i državinu tuženoga, kao i utvrditi identitet stvari. Pored navedenog, uslov da tužbeni zahtjev bude usvojen jeste i da tuženi nije dokazao da ima valjan pravni osnov za državinu stvari…

Pristup kompletnom tekstu komentara imaju samo pretplatnici Propisinet.me.
Za pretplatu kliknite ovde.