Autor: advokat Jovan Poleksić

Pobijanjem pravnih radnji stečajnog dužnika ne dira se u pravnu valjanost pravnog posla koji je zasnovao stečajni dužnik s trećim licem, koje je bilo pogodovano tom pravnom radnjom, već se pobijanjem nastoji da se pobijanoj pravnoj radnji oduzme pravno dejstvo u onom obimu u kom su oštećeni stečajni povjerioci.

Ništavost i pobojnost treba razlikovati. Ništavost dejstvuje prema svima ex tunc, što će reći da je pravni posao ništav od samog početka i da je bez važnosti kao da ga nije ni bilo. Pobojnost, međutim, dejstvuje ex nunc, jer je pobojna pravna radnja valjana od samog početka, s tim što joj se pobijanjem može oduzeti pravno dejstvo od momenta pobijanja. Ništavošću se pravne radnje proglašavaju ništavim ipso iure. Pobijanje se vrši samo na zahtjev ovlašćenih lica. Pravo isticanja apsolutne ništavosti je nezastarivo, dok se …