autor: Nikola M. Jovanović, dipl. pravnik,
poreski savetnik u konsultantskoj kući EY (Ernst&Young) doo Beograd

Porez na dodatu vrijednost (PDV) jeste opšti porez na potrošnju, tj. porez na promet proizvoda i usluga i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

Radi pravilnog obračuna poreske obaveze neophodno je precizno utvrditi u kojem trenutku nastaje obaveza obračunavanja PDV-a kako bi se spriječile eventualne negativne poreske posljedice. U tom smislu, u daljem tekstu nastojaćemo da iznesemo najčešće slučajeve koji se pojavljuju u praksi i momente nastanka poreske obaveze u prometu proizvoda i usluga u skladu sa PDV propisima Crne Gore.

Opšte pravilo nastanka obaveze obračunavanja PDV-a

U skladu sa članom 3. Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: „Zakon“) predmet oporezivanja PDV-om jeste promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vrši uz naknadu, kao i uvoz proizvoda u Crnu Goru.