Autor: advokat Jovan Poleksić

Za izdržavanje bračnog druga poslije razvoda braka traže se isti uslovi kao i za izdržavanje neobezbijeđenog bračnog druga u toku trajanja braka.

 Odredbama članova 262 i 263 Porodičnog zakona („Sl. list RCG“, br. 1/07 od 9. 1. 2007) propisano je:

  1. IZDRŽAVANjE BRAČNOG DRUGA

 Član 262

Bračni drug koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, nesposoban je za rad ili se ne može zaposliti, ima pravo na izdržavanje od svog bračnog druga, srazmjerno njegovim materijalnim mogućnostima.

Sud može, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, odbiti zahtjev za izdržavanje, ako izdržavanje traži bračni drug koji se bez ozbiljnog povoda od strane drugog bračnog druga grubo ili nedolično ponašao u bračnoj zajednici ili je zlonamjerno ili bez opravdanog razloga napustio svog bračnog druga, ili ako bi njegov zahtjev predstavljao očiglednu nepravdu za drugog bračnog druga….