POJAM

Posredovanje (medijacija) je postupak kojim stranke uz pomoć jednog, ili više posrednika, mogu riješiti sporove. U postupku posredovanja svaka od strana iznosi svoj stav i mišljenje i tokom postupka, uz pomoć posrednika, sagledava svoje pozicije i interese u nastojanju da postigne najpovoljnije rješenje koje je prihvatljivo za sve strane. Vrijednost posredovanja je u promovisanju ideje mirnog, nenasilnog rješavanja sporova, tolerancije i međusobnog razumijevanja.

Posredovanje nema obavezujući karakter, te strane mogu od ovog postupka odustati u bilo kojoj fazi. Posrednik ne može nametnuti rješenje, niti donijeti odluku, već je njegova uloga da olakša postupak, kako bi strane same sporazumno došle do rješenja problema. Posredovanje može biti primijenjeno u bilo kojoj fazi postupka – prije nastanka spora, nakon nastanka spora, pa čak i u žalbenom postupku.