Autor: advokat Jovan Poleksić

U porodičnim sporovima, u prvom redu sporovima za razvod braka bračnih drugova koji imaju zajedničku malodobnu djecu, sud po službenoj dužnosti odlučuje o povjeravanju djeteta jednom od roditelja i o održavanju ličnih odnosa djeteta sa drugim roditeljem. Prije nego donese odluku o ovom osjetljivom pitanju, sud je dužan da, shodno čl. 361 Porodičnog zakona Crne Gore, prethodno pribavi stručno mišljenje od organa starateljstva, porodičnog savjetovališta ili druge specijalizovane ustanove ( Porodični zakon je objavljen u „Službenom listu RCG“, br. 1/2007 od 9.1.2007. godine).

Naime citiranom odredbom člana 361 Porodičnog zakona je propisano:

Član 361

Prije nego što donese odluku o zaštiti prava djeteta ili o vršenju roditeljskog prava, sud je dužan da zatraži nalaz i stručno mišljenje od organa starateljstva, porodičnog savjetovališta ili druge specijalizovane ustanove.

Pravna dilema, koja se nužno nameće iz citirane norme, a koja je prisutna i u sudskoj praksi je – da li, na koji način i u kojoj mjeri, nalaz i stručno mišljenje organa starateljstva, porodičnog savjetovališta ili druge specijalizovane ustanove, obavezuju sud u pogledu odluke o vršenju roditeljskog prava, odnosno povjeravanja djeteta jednom od roditelja i modela održavanja ličnih odnosa djeteta sa drugim roditeljem?…